danh sách cán bộ giáo viên

Đăng lúc: 11:23:06 27/03/2020 (GMT+7)

nguồn nhân lực của trường

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ SẦM SƠN

                   

                 TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG THỌ

 

                             

                                             DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN

   

 

                                                                      Năm học: 2019 – 2020

 

 

   

 

                     

 

STT

Họ tên

Ngày sinh

Vị trí việc làm

T.Độ chuyên môn nghiệp vụ

Quê quán

   

 

1

Nguyễn Thị Sang

03/07/1970

HIỆU TRƯỞNG

ĐHSP MN

P.Trung Sơn - TP Sầm Sơn

   

 

2

Nguyễn Thị Lan

06/07/1965

P.HiỆU TRƯỞNG

ĐHSP MN

Xã Quảng Minh - TP Sầm Sơn

   

 

3

Nguyễn Thị Thúy

10/08/1969

P.HiỆU TRƯỞNG

ĐHSP MN

P.Quảng Châu - TP Sầm Sơn

   

 

4

Lê Thị Thắm

20/04/1979

CTCĐ-TTCM khối 3T- GV( Lớp 3 - 4 Tuổi C1)

ĐHSP MN

P.Quảng Thọ - TP Sầm Sơn

   

 

5

Lê Thị Nhàn

10/04/1983

BTĐTN-GV dạy lớp (4-5T B5)

ĐHSP MN

P.Quảng Thọ - TP Sầm Sơn

   

 

6

Lê Thị Hoài Thu

05/08/1986

TBTT-GV dạy lớp(4-5 T .B6)

ĐHSP MN

 Xã Tế Nông - H.Nông Cống

   

 

7

Lê Thị Ngà

21/08/1977

TKHĐ-GV dạy lớp(4-5T. B1)

ĐHSP MN

P.Quảng Thọ - TP Sầm Sơn

   

 

8

Lê Thị Hòa

01/12/1988

TTTVP - NV Kế toán

ĐHSP KT

P. Đông Sơn  - TX Bỉm Sơn

   

 

9

Phạm Thị Ngọc

20/11/1986

TTTND - NV Nuôi Dưỡng

TCSP MN

 Xã Sơn Điện - H.Quan Sơn

   

 

10

Nguyễn Thị Phượng

20/09/1988

TTCM Khối NT-GV dạy NT(24 - 36 T/Tuổi D3)

ĐHSP MN

P.Quảng Thọ - TP Sầm Sơn

   

 

11

Lê Thị Quý

09/09/1979

TTCM khối 4T-GV dạy lớp(4-5 T B3)

ĐHSP MN

P.Quảng Thọ - TP Sầm Sơn

   

 

12

Vũ Thị Thu Hà

16/02/1982

TTCM Khối 5T-GV (Lớp 5T A…

ĐHSP MN

Xã Đình Phùng - H.Kiến Sương -Thái Bình

   

 

13

Lê Thị Thúy

15/06/1988

GV dạy NT( 24-36 T/Tuổi  D1).

ĐHSP MN

P.Quảng Thọ - TP Sầm Sơn

   

 

14

Lê Thị Hằng

06/07/1984

GV dạy NT( 24-36 T/Tuổi  D2).

ĐHSP MN

P. Quảng Thọ - TP Sầm Sơn

   

 

15

Nguyễn Thị Linh

24/03/1992

GV dạy NT( 24-36 T/Tuổi  D4).

TCSP MN

Xã Quảng Hòa - H.Quảng Xương

   

 

16

Đỗ Thị Thu Hương

10/04/1997

GV dạy lớp (3-4T C1)

TCSP MN

P.Quảng Thọ - TP Sầm Sơn

   

 

17

Lê Thị Hiền

28/11/1985

GV dạy lớp (3-4T C2)

ĐHSP MN

P.Quảng Thọ - TP Sầm Sơn

   

 

18

Lê Thị Yến

08/08/1988

GV dạy lớp (3-4T C2)

ĐHSP MN

P.Quảng Thọ - TP Sầm Sơn

   

 

19

Lê Thị Phượng

22/08/1985

GV dạy lớp (3-4T C3)

ĐHSP MN

P.Quảng Thọ - TP Sầm Sơn

   

 

20

Đào Huyền Trang

20/10/1990

GV dạy lớp (3-4T C3)

TCSP MN

P.Quảng Thọ - TP Sầm Sơn

   

 

21

Lê Thị Loan

04/08/1990

GV dạy lớp (3-4T C4)

ĐHSP MN

 Xã Công Liêm - H.Nông Cống

   

 

22

Lê Thị Hà

03/05/1993

GV dạy lớp (3-4T C4)

TCSP MN

P.Quảng Thọ - TP Sầm Sơn

   

 

23

Đỗ Thị Mai Linh

06/11/1997

GV dạy lớp (3-4T C5)

TCSP MN

P.Quảng Thọ - TP Sầm Sơn

   

 

24

Vũ Thị Trà My

06/09/1997

GV dạy lớp (3-4T C5)

TCSP MN

P.Quảng Thọ - TP Sầm Sơn

   

 

25

Hà Thị Thiệp

20/11/1986

GV dạy lớp (3-4T C6)

ĐHSP MN

 Xã Hồi Xuân - H.Quan Hóa

   

 

26

Nguyễn Thị Lâm

06/02/1986

GV dạy lớp (3-4T C6)

ĐHSP MN

Xã Quảng Tâm -TP Thanh Hóa

   

 

27

Lê Minh Hằng

24/08/1996

GV dạy lớp (4-5T B1)

ĐHSP MN

P.Quảng Thọ - TP Sầm Sơn

   

 

28

Lê Thị Nga

11/10/1979

GV dạy lớp (4-5T B2)

ĐHSP MN

P.Quảng Thọ - TP Sầm Sơn

   

 

29

Đào Thị Hà

20/05/1982

GV dạy lớp (4-5T B2)

ĐHSP MN

Xã Quảng Tâm -TP Thanh Hóa

   

 

30

Lê Thị Chung

12/08/1991

GV dạy lớp (4-5T B3)

ĐHSP MN

P.Quảng Thọ - TP Sầm Sơn

   

 

31

Chu Thị Loan

30/05/1985

GV dạy lớp (4-5T B4)

ĐHSP MN

Xã Quảng Tâm -TP Thanh Hóa

   

 

32

Nguyễn Thị Thu Hà

16/05/1984

GV dạy lớp (4-5T B4)

ĐHSP MN

Xã Quảng Phong - H.Quảng Xương

   

 

33

Lê Thị Phương Thảo

07/07/1994

GV dạy lớp (4-5T B5)

ĐHSP MN

P.Quảng Thọ - TP Sầm Sơn

   

 

34

Đỗ Thị Liên

04/04/1987

GV dạy lớp (4-5T B6)

ĐHSP MN

P.Quảng Châu - TP Sầm Sơn

   

 

35

Nguyễn Ngọc Trang

16/05/1991

GV dạy lớp (5-6T A1)

ĐHSP MN

 Xã Quảng Minh - TP Sầm Sơn

   

 

36

Lê Thị Phương

14/08/1993

GV dạy lớp (5-6T A1)

ĐHSP MN

P.Quảng Thọ - TP Sầm Sơn

   

 

37

Lê Thị Phượng

20/08/1987

GV dạy lớp (5-6T A2)

ĐHSP MN

P.Quảng Thọ - TP Sầm Sơn

   

 

38

Trần Thị Đào

12/07/1987

GV dạy lớp (5-6T A3)

ĐHSP MN

Xã Quảng Phú -TP Thanh Hóa

   

 

39

Ngô Thị Oanh

16/08/1990

GV dạy lớp (5-6T A3)

ĐHSP MN

P.Quảng Vinh - TP Sầm Sơn

   

 

40

Đỗ Thị Hường

13/02/1985

GV dạy lớp (5-6T A4)

ĐHSP MN

P.Quảng Thọ - TP Sầm Sơn

   

 

41

Nguyễn Thị Hằng

09/10/1992

GV dạy lớp (5-6T A4)

ĐHSP MN

Xã Tân Sơn - H.Quỳnh Lưu - Nghệ An

   

 

42

Lê Thị Dung

01/10/1988

GV dạy lớp (5-6T A5)

ĐHSP MN

P.Quảng Châu - TP Sầm Sơn

   

 

43

Nguyễn Thị Huệ

10/06/1987

GV dạy lớp (5-6T A5)

ĐHSP MN

P.Quảng Châu - TP Sầm Sơn

   

 

44

Hoàng Thị Tố Lan

06/01/1988

GV dạy lớp (5-6T A6)

ĐHSP MN

Xã Quảng Cát -TP Thanh Hóa

   

 

45

Dương Thị Trà My

25/12/1996

GV dạy lớp (5-6T A6)

ĐHSP MN

 Xã Quảng Chính - H.Quảng Xương

   

 

46

Lê Thị Linh

12/04/1998

Nhân Viên. Nuôi Dưỡng

TCSP MN

P.Quảng Thọ - TP Sầm Sơn

   

 

47

Thừa Thị Ngân

17/01/1993

Nhân Viên. Nuôi Dưỡng

TCSP MN

Xã Quảng Đại - TP Sầm Sơn

   

 

48

Lê Thị Ngọc

22/08/1982

Nhân Viên. Nuôi Dưỡng

TCCB ND

P.Trung Sơn - TP Sầm Sơn

   

 

49

Hà Thị Nhung

27/01/1989

Nhân Viên. Nuôi Dưỡng

TCCB ND

Xuân Lập - Ngọc Phụng - Thường Xuân

   

 

50

Phạm Thị Nương

13/06/1986

Nhân Viên. Nuôi Dưỡng

CĐSP MN

Cẩm Bình - Cẩm Thủy

   

 

51

Trần Thị Phượng

15/12/1967

Nhân Viên. Nuôi Dưỡng

 

P.Quảng Thọ - TP Sầm Sơn

   

 

52

Nguyễn Thị Thúy

03/02/1963

Nhân Viên. Nuôi Dưỡng

TCSP MN

P.Trung Sơn - TPSầm Sơn

   

 

53

Lê Thị Xuân

21/07/1986

Nhân Viên. Nuôi Dưỡng

TCSP MN

 Xã Hoằng Tiến - H. Hoằng Hóa

   

 

54

Lê Xuân  Hải

01/05/1966

Nhân Viên   Bảo vệ

 

P.Quảng Thọ - TP Sầm Sơn